Prof. dr hab. n. med Artur Wdowiak - Życiorys

Spis publikacji:

 1. Acceptance of diagnostic and therapeutic methods by married couples treated due to infertility. [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, ARTUR WDOWIAK. J. Pre-Clin. Clin. Res. 2010 vol. 4 nr 2, s. 141-144, bibliogr.
 2. Aktywność dysmutazy nadtlenkowej w plazmie nasienia ludzkiego mężczyzn leczonych z powodu niepłodności. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ JAKIEL. W: XXXVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz III Krajowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Międzyzdroje, 4-7 września 2002, s. 96.
 3. Aktywność fizyczna kobiet a układ rozrodczy. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. Med. Sport. 2003 vol. 19 nr 7/8, s. 297.
 4. Aktywność fizyczna kobiet a układ rozrodczy. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. W: Medycyna sportowa. Pod red. Marka Mędrasia, Warszawa 2004, Medsportpress, s. 387-392, bibliogr.
 5. Analiza jakości świadczeń zdrowotnych w opiece prenatalnej. (Analysis of quality of prenatal healthcare.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, KRZYSZTOF WIKTOR, HENRYK WIKTOR. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 3, s. 301-303, bibliogr. sum.
 6. Analiza poziomu wiedzy studentów odnośnie chorób przenoszonych drogą płciową. (Evaluation of students knowledge about sexually transmitted diseases (STD).) [AUT.] GRZEGORZ BAKALCZUK, MAGDALENA BĄK, ARTUR WDOWIAK, MAGDALENA LEWICKA, SZYMON BAKALCZUK. Prz. Seksuol. 2011 t. 7 z. 3, s. 17-22, bibliogr. sum.
 7. Analiza strategiczna Centrum Leczenia Niepłodności. [AUT.] MAŁGORZATA CZERNICHOWSKA, KRYSTIAN KOTIUSZKO, ARTUR WDOWIAK, LESZEK WDOWIAK. Zdr. Publ. 2005 t. 115 nr 4, s. 651-655, bibliogr. [u aut.]
 8. Aspekty besplodia na fone nauki rimsko-katoličeskoj cerkvi. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, J. DIATCZYK. W: Reformuvanniâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 236-286, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 9. Biofizyczne własności śluzu szyjkowego po stymulacji owulacji cytrynianem klomifenu i ludzkimi gonadotropinami menopauzalnymi. (Biophysical characteristics of cervical mucus after stimulation of ovulation by clomiphene citrate and HMG.) [AUT.] ARTUR MROCZKOWSKI, ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, GRZEGORZ BAKALCZUK, GRZEGORZ JAKIEL. Ginekol. Pol. 2001 t. 72 nr 12a, s. 1329-1333, bibliogr.
 10. Depresja i zaburzenia lękowe w okresie ciąży. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, J. MORYLOWSKA-TOPOLSKA. W: Reformuvanniâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 286-290, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 11. Edukacja seksualna, rodzina i prokreacja w Polsce. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 353-356, bibliogr., L'vìv 2011, Lridu Nadu
 12. Elektroejakulacja i inseminacje domaciczne jako metoda rozwiązująca problem prokreacji mężczyzn z uszkodzeniami odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ JAKIEL. W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Red. nauk. Irena D. Karwat. T. 2, Lublin 2002, Liber, s. 318-322, bibliogr.
 13. Elektroejakulacja i inseminacje domaciczne jako metoda rozwiązująca problem prokreacji mężczyzn z uszkodzeniami odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ JAKIEL. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce. Puławy, 6-7 czerwca 2002. [Streszcz.], s. 182.
 14. Epidemiologia chorób przenoszonych drogą płciową w Polsce i na świecie. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 346-353, bibliogr. poz. 24., L'vìv 2011, Lridu Nadu
 15. Evaluation of influence of health behaviors in women on self-estimation of incidence of depression. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, J. MORYLOWSKA-TOPOLSKA, A[NNA] URBAŃSKA. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 295-302, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 16. Evaluation of influence of male hormonal therapy on self-estimation of patients health condition. [AUT.] S. BAKALCZUK, G. BAKALCZUK, A[RTUR] WDOWIAK, A. MROCZKOWSKI, G[RZEGORZ] JAKIEL. W: Second Asian ISSAM Meeting on the Aging Male. Aging on the male - hot topics of the New Century. Taipei, 6th-9th March, 2003. Abstr. , [b. pag.] O3-07.
 17. Evaluation of superoxide dismutase activity in the human seminal plasma as male infertility marker. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, G[RZEGORZ] BAKALCZUK, A. MROCZKOWSKI, G[RZEGORZ] JAKIEL. W: 2nd European Congress of Andrology. Malmö, September 19-22, 2002. Abstr, s. 79.
 18. Evaluation of the effect of using mobile phones on male fertility. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, LESZEK WDOWIAK, HENRYK WIKTOR. Ann. Agric. Environ. Med. 2007 vol. 14 nr 1, s. 169-172, bibliogr.
 19. Factors determining the choice of a health centre for surgical treatment. (Determinanty wyboru ośrodka leczenia operacyjnego.) [AUT.] CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, ARTUR WDOWIAK, ANNA B. PILEWSKA-KOZAK, KINGA SYTY, JUSTYNA BARLIK, GRZEGORZ JAKIEL. Zdr. Publ. 2009 t. 119 nr 4, s. 383-386, bibliogr. streszcz.
 20. Family conditions and the degree of depression in women after childbirth. (Sytuacja rodzinna a poziom depresji u kobiet w połogu.) [AUT.] MAGDALENA LEWICKA, EWA HUMENIUK, HENRYK WIKTOR, ARTUR WDOWIAK, KRZYSZTOF WIKTOR. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 1, s. 448.
 21. Family conditions and the degree of postpartum depression in women after childbirth. [AUT.] M[AGDALENA] LEWICKA, E[WA] HUMENIUK, H[ENRYK] WIKTOR, A[RTUR] WDOWIAK, K. WIKTOR. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 1], Lublin 2007, Akad. Med., s. 342-345, bibliogr.
 22. Health behaviours in women treated for infertility and their influence on the incidence of depression. (Zachowania zdrowotne u kobiet leczonych z powodu niepłodności i ich wpływ na występowanie depresji.) [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, ARTUR WDOWIAK, ANNA URBAŃSKA. Zdr. Publ. 2010 t. 120 nr 2, s, 112-117, bibliogr. streszcz.
 23. Hypogonadyzm hypogonadotropowy u młodych mężczyzn - diagnoza i leczenie. (Young male patients with hypogonadotropic hypognadism - diagnosis and treatment.) [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, S[ZYMON] BAKALCZUK, G[RZEGORZ] BAKALCZUK, A. MROCZKOWSKI, G[RZEGORZ] JAKIEL. Endokrynol. Pol. 2002 t. 53 z. 3 supl. 1, s. 38-39.
 24. Hypogonadyzm hypogonadotropowy u młodych mężczyzn - diagnoza i leczenie. (Young male patients with hypogonadotropic hypogonadism - diagnosis and treatment.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, GRZEGORZ BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ JAKIEL. Endokrynol. Pediatr. 2003 t. 2 nr 4, s. 43-46, bibliogr. sum.
 25. Influence of eiaculates combined of males with moderate oligozoospermia on number of pregnacies after intrauterine insemination (IUI). [AUT.] A. MROCZKOWSKI, A[RTUR] WDOWIAK, G[RZEGORZ] BAKALCZUK, S[ZYMON] BAKALCZUK, P[AWEŁ] WIECZOREK, G[RZEGORZ] JAKIEL. W: 2nd European Congress of Andrology. Malmö, September 19-22, 2002. Abstr, s. 78.
 26. Lęk i depresja u kobiet leczonych z powodu niepłodności. (Anxiety and depression in women cured due to infertility.) [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ BAKALCZUK, SZYMON BAKALCZUK. Prz. Menopauz. 2010 R. 9 nr 6, s. 414-418, bibliogr. sum.
 27. Maternal passive smoking during pregnancy and neonatal health. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, HENRYK WIKTOR, LESZEK WDOWIAK. Ann. Agric. Environ. Med. 2009 vol. 16 nr 2, s. 309-312, bibliogr.
 28. Niepożądany wpływ intensywnego uprawiania sportu na układ rozrodczy kobiet. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. Med. Sport. 2003 vol. 19 nr 7/8, s. 297-298.
 29. Niepożądany wpływ intensywnego uprawiania sportu na układ rozrodczy kobiet. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. W: Medycyna sportowa. Pod red. Marka Mędrasia, Warszawa 2004, Medsportpress, s. 393-396, bibliogr.
 30. Ocena potrzeb członków rodzin poddanych terapii niepłodności. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, EDYTA WDOWIAK, HENRYK WIKTOR. Ann. UMCS Sect. D 2005 vol. 60 suppl. 16 nr 6, s. 181-184, bibliogr.
 31. Ocena wpływu leczenia niepłodności na wybrane zachowania zdrowotne. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, J. MORYLOWSKA-TOPOLSKA. W: Reformuvanniâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 290-295, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 32. Ocena wpływu leczonej niepłodności na zachowania zdrowotne mężczyzn [AUT.] ARTUR WDOWIAK, ANNA PIERZCHAŁA, EDYTA WDOWIAK, GRZEGORZ JAKIEL. W: VII Konferencja Naukowa Sekcji Andrologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kazimierz Dolny n/ Wisłą, [10-12 maja] 2001. Progr. i streszcz. Lublin 2001, s. 33.
 33. Ocena wpływu terapii hormonalnej mężczyzn na samoocenę ich stanu zdrowia. (Evaluation of influence of male hormonal therapy on self estimation of patients health condition.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ BAKALCZUK, GRZEGORZ JAKIEL. Prz. Menopauz. 2002 R. 1 nr 4, s. 59-63, bibliogr. poz. 22, sum.
 34. Ocena wpływu wczesnego uruchamiania pacjentów po zabiegach operacyjnych na samoocenę ich stanu zdrowia. (Estimation of influence of early activation of patients after surgical procedures on self-rating their health condition.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ BAKALCZUK, GRZEGORZ JAKIEL. Ann. UMCS Sect. D 2002 vol. 57 supl. 11, s. 467-473, bibliogr. sum.
 35. Oczekiwania małżonków odnośnie porodu rodzinnego. (Expectations of married couples about family labour.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, MAGDALENA LEWICKA, GRZEGORZ BAKALCZUK, MAGDALENA BĄK, SZYMON BAKALCZUK, HENRYK WIKTOR. Med. Og. 2010 t. 16 nr 3, s. 323-330, bibliogr. sum. rez.
 36. Opinie i obawy kobiet odnośnie porodu zależnie od przygotowania w szkole rodzenia. (Women's expectactions and opinions regarding childbirth and their participation in birth preparation courses.) [AUT.] ELŻBIETA WALENTYN, ANNA WIKTOR, ARTUR WDOWIAK, BARTŁOMIEJ WAWRZYCKI, MARIA BOŻENA WAWRZYCKA, HENRYK WIKTOR. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 3, s. 279-282, bibliogr. sum.
 37. Opinie kobiet odnośnie przyczyn korzystania z porad lekarza ginekologa. (Women’s opinions concerning the reasons for using gynecologist’s advice.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, MAGDALENA BĄK, MAGDALENA LEWICKA, KATARZYNA KANADYS, GRZEGORZ BAKALCZUK. Med. Og. Nauki Zdr. 2011 t. 17 nr 2, s. 71-74, bibliogr. sum.
 38. Orzecznictwo lekarskie. [AUT.] EWA WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA, ARTUR WDOWIAK. W: Zdrowie Publiczne. Podręcznik. Pod red. Macieja Latalskiego, Lublin 1999, Akad. Med. w Lublinie, s. 285-303, bibliogr.
 39. Powikłania cukrzycy u podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 1997 t. 32, s. 366-371, bibliogr.
 40. Problemy psychologiczne w niepłodności. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Psychologia w położnictwie i ginekologii. Red. nauk. Marta Makara-Studzińska, Grażyna Iwanowicz-Palus, Warszawa 2009, Wydaw. Lek. PZWL, s. 137-153, bibliogr. poz. 24.
 41. Program pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej w Polsce. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 356-362, bibliogr., L'vìv 2011, Lridu Nadu
 42. Promocìa zdorov'â âk element nacìonal'noï programi "Zdorov'â" v deržavnomu upravlinni ohoronoû zdorov'â. [AUT.] LESZEK WDOWIAK, JULIA DIATCZYK, LUCYNA KAPKA, ARTUR WDOWIAK. W: Materìali Naukovo-Praktičnoï Konferencìï za Mìžnarodnoû Učastû: Demokratične vrâduvannâ v konteksti global'nih viklikìv ta krizovih situacìj. L'vìv, 3 kvìtnâ 2009. Č. 1, s. 497-500, bibliogr., L'vìv 2009, L. NAPA LRIDU, ISBN: 978-966-8687-51-8
 43. Przemoc w związkach intymnych - kobieta jako ofiara i sprawczyni przemocy. [AUT.] M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, ARTUR WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 362-366, bibliogr., L'vìv 2011, Lridu Nadu
 44. Przyrost masy ciała w ciąży a wybrane elementy oceny stanu noworodka. (Women’s body mass increase during pregnancy and selected elements of newborn status evaluation.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, KATARZYNA KANADYS, MAGDALENA LEWICKA, GRZEGORZ BAKALCZUK, MAGDALENA BĄK. Probl. Hig. Epidemiol. 2011 t. 92 nr 2, s. 281-286, bibliogr. sum.
 45. Relacje pomiędzy socjalno-ekonomicznym statusem ludności w wieku produkcyjnym a stanem zdrowia w programach prewencji rentowej [AUT.] KRZYSZTOF WŁOCH, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 2001 nr 34, s. 16-19, bibliogr. poz. 21
 46. Stan zdrowia podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na chorobę wrzodową i cukrzycę. [AUT.] B[ARBARA] BRODALKO, A[RTUR] WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 1997 t. 31, s. 102-106, bibliogr.
 47. Środki ochrony roślin jako środowiskowy czynnik zagrożenia zdrowia dzieci zamieszkałych na obszarach wiejskich. (Pesticides as an environmental health risk factor in children living in agricultural areas.) [AUT.] LUCYNA KONOPKA, LESZEK WDOWIAK, WALDEMAR A. TURSKI, ARTUR WDOWIAK, IRENA WOŹNICA. Med. Środ. 2009 vol. 12 nr 2, s. 100-105, bibliogr.poz. 23, sum.
 48. The evaluation of women's knowledge pertaining to viral etiopathogenetic factors of cervical cancer of the uterus in women. (Ocena wiedzy kobiet odnośnie wirusowych czynników etiopatogenetycznych raka szyjki macicy.) [AUT.] HENRYK WIKTOR, MAGDALENA LEWICKA, MAGDALENA BĄK, KATARZYNA KANADYS, KRZYSZTOF WIKTOR, PIOTR PRZYBYLSKI, ARTUR WDOWIAK. W: Wellness as a goal of health promotion and health education. Pr. zbior. pod red. Józefa Bergiera, Lublin 2008, NeuroCentrum, s. 279-287, bibliogr. streszcz.
 49. The role of age, environmental and occupational factors on semen density. [AUT.] CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, ARTUR WDOWIAK, ANNA B. PILEWSKA-KOZAK, KINGA SYTY, GRZEGORZ JAKIEL. Ann. Agric. Environ. Med. 2011 vol. 18 nr 2, s. 437-440, bibliogr. poz. 29.
 50. Uwarunkowania niektórych zachowań zdrowotnych a tan zdrowia podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na cukrzycę. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 1997 t. 32, s. 505-507, bibliogr.
 51. Wiedza na temat leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy dwóch grup podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na chorobę wrzodową badanych w 1992 i 1997 roku. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 2001 nr 33, s. 33-37, bibliogr.
 52. Wiedza na temat objawów towarzyszących chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy i badań koniecznych w leczeniu tej choroby 2 grup podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na chorobę wrzodową badanych w 1992 i 1997 roku. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 2001 nr 33, s. 29-32, bibliogr.
 53. Wpływ telefonów komórkowych na przebieg ciąży. (The influence of cellular phones on pregnancy development.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, ANNA WIKTOR, HENRYK WIKTOR. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 2, s. 197-199, bibliogr. sum.
 54. Wpływ terapii hormonalnej na poziom depresji i jakość życia kobiet w wieku okołomenopauzalnym, zamieszkujących tereny wiejskie. (The effect of hormone therapy on the level of depression and quality of life in women in perimenopausal age, living in the countryside.) [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ BAKALCZUK, SZYMON BAKALCZUK. Prz. Menopauz. 2009 R. 8 nr 5, s. 284-289, bibliogr.
 55. Wpływ wybranych zachowań zdrowotnych na męską płodność w aspekcie markerów równowagi układu oksydoredukcyjnego plazmy nasienia. (Influence of selected health behaviour on male fertility in the aspect of equilibrium markers of sperm plasma oxidoreductive system.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ JAKIEL. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 1, s. 42-45, bibliogr. poz. 21, sum.
 56. Zagrożenia zdrowia matki oraz płodu występujące w środowisku wiejskim. (Health risk to mother and foetus occurring in the rural environment.) [AUT.] LUCYNA KAPKA, ARTUR WDOWIAK, LESZEK WDOWIAK. Med. Og. 2008 t. 14 nr 4, s. 433-442, bibliogr. rez. sum.
 57. Acceptance of diagnostic and therapeutic methods by married couples treated due to infertility. [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, ARTUR WDOWIAK. J. Pre-Clin. Clin. Res. 2010 vol. 4 nr 2, s. 141-144, bibliogr.
 58. Aktywność dysmutazy nadtlenkowej w plazmie nasienia ludzkiego mężczyzn leczonych z powodu niepłodności. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ JAKIEL. W: XXXVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz III Krajowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Międzyzdroje, 4-7 września 2002, s. 96.
 59. Aktywność fizyczna kobiet a układ rozrodczy. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. Med. Sport. 2003 vol. 19 nr 7/8, s. 297.
 60. Aktywność fizyczna kobiet a układ rozrodczy. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. W: Medycyna sportowa. Pod red. Marka Mędrasia, Warszawa 2004, Medsportpress, s. 387-392, bibliogr.
 61. Analiza jakości świadczeń zdrowotnych w opiece prenatalnej. (Analysis of quality of prenatal healthcare.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, KRZYSZTOF WIKTOR, HENRYK WIKTOR. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 3, s. 301-303, bibliogr. sum.
 62. Analiza poziomu wiedzy studentów odnośnie chorób przenoszonych drogą płciową. (Evaluation of students knowledge about sexually transmitted diseases (STD).) [AUT.] GRZEGORZ BAKALCZUK, MAGDALENA BĄK, ARTUR WDOWIAK, MAGDALENA LEWICKA, SZYMON BAKALCZUK. Prz. Seksuol. 2011 t. 7 z. 3, s. 17-22, bibliogr. sum.
 63. Analiza strategiczna Centrum Leczenia Niepłodności. [AUT.] MAŁGORZATA CZERNICHOWSKA, KRYSTIAN KOTIUSZKO, ARTUR WDOWIAK, LESZEK WDOWIAK. Zdr. Publ. 2005 t. 115 nr 4, s. 651-655, bibliogr. [u aut.]
 64. Aspekty besplodia na fone nauki rimsko-katoličeskoj cerkvi. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, J. DIATCZYK. W: Reformuvanniâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 236-286, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 65. Biofizyczne własności śluzu szyjkowego po stymulacji owulacji cytrynianem klomifenu i ludzkimi gonadotropinami menopauzalnymi. (Biophysical characteristics of cervical mucus after stimulation of ovulation by clomiphene citrate and HMG.) [AUT.] ARTUR MROCZKOWSKI, ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, GRZEGORZ BAKALCZUK, GRZEGORZ JAKIEL. Ginekol. Pol. 2001 t. 72 nr 12a, s. 1329-1333, bibliogr.
 66. Depresja i zaburzenia lękowe w okresie ciąży. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, J. MORYLOWSKA-TOPOLSKA. W: Reformuvanniâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 286-290, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 67. Edukacja seksualna, rodzina i prokreacja w Polsce. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 353-356, bibliogr., L'vìv 2011, Lridu Nadu 12. Elektroejakulacja i inseminacje domaciczne jako metoda rozwiązująca problem prokreacji mężczyzn z uszkodzeniami odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ JAKIEL. W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Red. nauk. Irena D. Karwat. T. 2, Lublin 2002, Liber, s. 318-322, bibliogr.
 68. Elektroejakulacja i inseminacje domaciczne jako metoda rozwiązująca problem prokreacji mężczyzn z uszkodzeniami odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ JAKIEL. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce. Puławy, 6-7 czerwca 2002. [Streszcz.], s. 182.
 69. Epidemiologia chorób przenoszonych drogą płciową w Polsce i na świecie. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 346-353, bibliogr. poz. 24., L'vìv 2011, Lridu Nadu
 70. Evaluation of influence of health behaviors in women on self-estimation of incidence of depression. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, J. MORYLOWSKA-TOPOLSKA, A[NNA] URBAŃSKA. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 295-302, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 71. Evaluation of influence of male hormonal therapy on self-estimation of patients health condition. [AUT.] S. BAKALCZUK, G. BAKALCZUK, A[RTUR] WDOWIAK, A. MROCZKOWSKI, G[RZEGORZ] JAKIEL. W: Second Asian ISSAM Meeting on the Aging Male. Aging on the male - hot topics of the New Century. Taipei, 6th-9th March, 2003. Abstr. , [b. pag.] O3-07. 17. Evaluation of superoxide dismutase activity in the human seminal plasma as male infertility marker. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, G[RZEGORZ] BAKALCZUK, A. MROCZKOWSKI, G[RZEGORZ] JAKIEL. W: 2nd European Congress of Andrology. Malmö, September 19-22, 2002. Abstr, s. 79.
 72. Evaluation of the effect of using mobile phones on male fertility. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, LESZEK WDOWIAK, HENRYK WIKTOR. Ann. Agric. Environ. Med. 2007 vol. 14 nr 1, s. 169-172, bibliogr.
 73. Factors determining the choice of a health centre for surgical treatment. (Determinanty wyboru ośrodka leczenia operacyjnego.) [AUT.] CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, ARTUR WDOWIAK, ANNA B. PILEWSKA-KOZAK, KINGA SYTY, JUSTYNA BARLIK, GRZEGORZ JAKIEL. Zdr. Publ. 2009 t. 119 nr 4, s. 383-386, bibliogr. streszcz.
 74. Family conditions and the degree of depression in women after childbirth. (Sytuacja rodzinna a poziom depresji u kobiet w połogu.) [AUT.] MAGDALENA LEWICKA, EWA HUMENIUK, HENRYK WIKTOR, ARTUR WDOWIAK, KRZYSZTOF WIKTOR. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 1, s. 448.
 75. Family conditions and the degree of postpartum depression in women after childbirth. [AUT.] M[AGDALENA] LEWICKA, E[WA] HUMENIUK, H[ENRYK] WIKTOR, A[RTUR] WDOWIAK, K. WIKTOR. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 1], Lublin 2007, Akad. Med., s. 342-345, bibliogr.
 76. Health behaviours in women treated for infertility and their influence on the incidence of depression. (Zachowania zdrowotne u kobiet leczonych z powodu niepłodności i ich wpływ na występowanie depresji.) [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, ARTUR WDOWIAK, ANNA URBAŃSKA. Zdr. Publ. 2010 t. 120 nr 2, s, 112-117, bibliogr. streszcz.
 77. Hypogonadyzm hypogonadotropowy u młodych mężczyzn - diagnoza i leczenie. (Young male patients with hypogonadotropic hypognadism - diagnosis and treatment.) [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, S[ZYMON] BAKALCZUK, G[RZEGORZ] BAKALCZUK, A. MROCZKOWSKI, G[RZEGORZ] JAKIEL. Endokrynol. Pol. 2002 t. 53 z. 3 supl. 1, s. 38-39.
 78. Hypogonadyzm hypogonadotropowy u młodych mężczyzn - diagnoza i leczenie. (Young male patients with hypogonadotropic hypogonadism - diagnosis and treatment.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, GRZEGORZ BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ JAKIEL. Endokrynol. Pediatr. 2003 t. 2 nr 4, s. 43-46, bibliogr. sum.
 79. Influence of eiaculates combined of males with moderate oligozoospermia on number of pregnacies after intrauterine insemination (IUI). [AUT.] A. MROCZKOWSKI, A[RTUR] WDOWIAK, G[RZEGORZ] BAKALCZUK, S[ZYMON] BAKALCZUK, P[AWEŁ] WIECZOREK, G[RZEGORZ] JAKIEL. W: 2nd European Congress of Andrology. Malmö, September 19-22, 2002. Abstr, s. 78.
 80. Lęk i depresja u kobiet leczonych z powodu niepłodności. (Anxiety and depression in women cured due to infertility.) [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ BAKALCZUK, SZYMON BAKALCZUK. Prz. Menopauz. 2010 R. 9 nr 6, s. 414-418, bibliogr. sum.
 81. Maternal passive smoking during pregnancy and neonatal health. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, HENRYK WIKTOR, LESZEK WDOWIAK. Ann. Agric. Environ. Med. 2009 vol. 16 nr 2, s. 309-312, bibliogr.
 82. Niepożądany wpływ intensywnego uprawiania sportu na układ rozrodczy kobiet. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. Med. Sport. 2003 vol. 19 nr 7/8, s. 297-298.
 83. Niepożądany wpływ intensywnego uprawiania sportu na układ rozrodczy kobiet. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. W: Medycyna sportowa. Pod red. Marka Mędrasia, Warszawa 2004, Medsportpress, s. 393-396, bibliogr.
 84. Ocena potrzeb członków rodzin poddanych terapii niepłodności. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, EDYTA WDOWIAK, HENRYK WIKTOR. Ann. UMCS Sect. D 2005 vol. 60 suppl. 16 nr 6, s. 181-184, bibliogr.
 85. Ocena wpływu leczenia niepłodności na wybrane zachowania zdrowotne. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, J. MORYLOWSKA-TOPOLSKA. W: Reformuvanniâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 290-295, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 86. Ocena wpływu leczonej niepłodności na zachowania zdrowotne mężczyzn [AUT.] ARTUR WDOWIAK, ANNA PIERZCHAŁA, EDYTA WDOWIAK, GRZEGORZ JAKIEL. W: VII Konferencja Naukowa Sekcji Andrologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kazimierz Dolny n/ Wisłą, [10-12 maja] 2001. Progr. i streszcz. Lublin 2001, s. 33.
 87. Ocena wpływu terapii hormonalnej mężczyzn na samoocenę ich stanu zdrowia. (Evaluation of influence of male hormonal therapy on self estimation of patients health condition.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ BAKALCZUK, GRZEGORZ JAKIEL. Prz. Menopauz. 2002 R. 1 nr 4, s. 59-63, bibliogr. poz. 22, sum.
 88. Ocena wpływu wczesnego uruchamiania pacjentów po zabiegach operacyjnych na samoocenę ich stanu zdrowia. (Estimation of influence of early activation of patients after surgical procedures on self-rating their health condition.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ BAKALCZUK, GRZEGORZ JAKIEL. Ann. UMCS Sect. D 2002 vol. 57 supl. 11, s. 467-473, bibliogr. sum.
 89. Oczekiwania małżonków odnośnie porodu rodzinnego. (Expectations of married couples about family labour.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, MAGDALENA LEWICKA, GRZEGORZ BAKALCZUK, MAGDALENA BĄK, SZYMON BAKALCZUK, HENRYK WIKTOR. Med. Og. 2010 t. 16 nr 3, s. 323-330, bibliogr. sum. rez.
 90. Opinie i obawy kobiet odnośnie porodu zależnie od przygotowania w szkole rodzenia. (Women's expectactions and opinions regarding childbirth and their participation in birth preparation courses.) [AUT.] ELŻBIETA WALENTYN, ANNA WIKTOR, ARTUR WDOWIAK, BARTŁOMIEJ WAWRZYCKI, MARIA BOŻENA WAWRZYCKA, HENRYK WIKTOR. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 3, s. 279-282, bibliogr. sum.
 91. Opinie kobiet odnośnie przyczyn korzystania z porad lekarza ginekologa. (Women’s opinions concerning the reasons for using gynecologist’s advice.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, MAGDALENA BĄK, MAGDALENA LEWICKA, KATARZYNA KANADYS, GRZEGORZ BAKALCZUK. Med. Og. Nauki Zdr. 2011 t. 17 nr 2, s. 71-74, bibliogr. sum.
 92. Orzecznictwo lekarskie. [AUT.] EWA WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA, ARTUR WDOWIAK. W: Zdrowie Publiczne. Podręcznik. Pod red. Macieja Latalskiego, Lublin 1999, Akad. Med. w Lublinie, s. 285-303, bibliogr.
 93. Powikłania cukrzycy u podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 1997 t. 32, s. 366-371, bibliogr.
 94. Problemy psychologiczne w niepłodności. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Psychologia w położnictwie i ginekologii. Red. nauk. Marta Makara-Studzińska, Grażyna Iwanowicz-Palus, Warszawa 2009, Wydaw. Lek. PZWL, s. 137-153, bibliogr. poz. 24.
 95. Program pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej w Polsce. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 356-362, bibliogr., L'vìv 2011, Lridu Nadu
 96. Promocìa zdorov'â âk element nacìonal'noï programi "Zdorov'â" v deržavnomu upravlinni ohoronoû zdorov'â. [AUT.] LESZEK WDOWIAK, JULIA DIATCZYK, LUCYNA KAPKA, ARTUR WDOWIAK. W: Materìali Naukovo-Praktičnoï Konferencìï za Mìžnarodnoû Učastû: Demokratične vrâduvannâ v konteksti global'nih viklikìv ta krizovih situacìj. L'vìv, 3 kvìtnâ 2009. Č. 1, s. 497-500, bibliogr., L'vìv 2009, L. NAPA LRIDU, ISBN: 978-966-8687-51-8
 97. Przemoc w związkach intymnych - kobieta jako ofiara i sprawczyni przemocy. [AUT.] M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, ARTUR WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 362-366, bibliogr., L'vìv 2011, Lridu Nadu
 98. Przyrost masy ciała w ciąży a wybrane elementy oceny stanu noworodka. (Women’s body mass increase during pregnancy and selected elements of newborn status evaluation.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, KATARZYNA KANADYS, MAGDALENA LEWICKA, GRZEGORZ BAKALCZUK, MAGDALENA BĄK. Probl. Hig. Epidemiol. 2011 t. 92 nr 2, s. 281-286, bibliogr. sum.
 99. Relacje pomiędzy socjalno-ekonomicznym statusem ludności w wieku produkcyjnym a stanem zdrowia w programach prewencji rentowej [AUT.] KRZYSZTOF WŁOCH, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 2001 nr 34, s. 16-19, bibliogr. poz. 21
 100. Stan zdrowia podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na chorobę wrzodową i cukrzycę. [AUT.] B[ARBARA] BRODALKO, A[RTUR] WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 1997 t. 31, s. 102-106, bibliogr.
 101. Środki ochrony roślin jako środowiskowy czynnik zagrożenia zdrowia dzieci zamieszkałych na obszarach wiejskich. (Pesticides as an environmental health risk factor in children living in agricultural areas.) [AUT.] LUCYNA KONOPKA, LESZEK WDOWIAK, WALDEMAR A. TURSKI, ARTUR WDOWIAK, IRENA WOŹNICA. Med. Środ. 2009 vol. 12 nr 2, s. 100-105, bibliogr.poz. 23, sum.
 102. The evaluation of women's knowledge pertaining to viral etiopathogenetic factors of cervical cancer of the uterus in women. (Ocena wiedzy kobiet odnośnie wirusowych czynników etiopatogenetycznych raka szyjki macicy.) [AUT.] HENRYK WIKTOR, MAGDALENA LEWICKA, MAGDALENA BĄK, KATARZYNA KANADYS, KRZYSZTOF WIKTOR, PIOTR PRZYBYLSKI, ARTUR WDOWIAK. W: Wellness as a goal of health promotion and health education. Pr. zbior. pod red. Józefa Bergiera, Lublin 2008, NeuroCentrum, s. 279-287, bibliogr. streszcz.
 103. The role of age, environmental and occupational factors on semen density. [AUT.] CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, ARTUR WDOWIAK, ANNA B. PILEWSKA-KOZAK, KINGA SYTY, GRZEGORZ JAKIEL. Ann. Agric. Environ. Med. 2011 vol. 18 nr 2, s. 437-440, bibliogr. poz. 29.
 104. Uwarunkowania niektórych zachowań zdrowotnych a tan zdrowia podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na cukrzycę. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 1997 t. 32, s. 505-507, bibliogr.
 105. Wiedza na temat leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy dwóch grup podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na chorobę wrzodową badanych w 1992 i 1997 roku. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 2001 nr 33, s. 33-37, bibliogr.
 106. Wiedza na temat objawów towarzyszących chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy i badań koniecznych w leczeniu tej choroby 2 grup podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na chorobę wrzodową badanych w 1992 i 1997 roku. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 2001 nr 33, s. 29-32, bibliogr.
 107. Wpływ telefonów komórkowych na przebieg ciąży. (The influence of cellular phones on pregnancy development.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, ANNA WIKTOR, HENRYK WIKTOR. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 2, s. 197-199, bibliogr. sum.
 108. Wpływ terapii hormonalnej na poziom depresji i jakość życia kobiet w wieku okołomenopauzalnym, zamieszkujących tereny wiejskie. (The effect of hormone therapy on the level of depression and quality of life in women in perimenopausal age, living in the countryside.) [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ BAKALCZUK, SZYMON BAKALCZUK. Prz. Menopauz. 2009 R. 8 nr 5, s. 284-289, bibliogr.
 109. Wpływ wybranych zachowań zdrowotnych na męską płodność w aspekcie markerów równowagi układu oksydoredukcyjnego plazmy nasienia. (Influence of selected health behaviour on male fertility in the aspect of equilibrium markers of sperm plasma oxidoreductive system.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ JAKIEL. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 1, s. 42-45, bibliogr. poz. 21, sum.
 110. Zagrożenia zdrowia matki oraz płodu występujące w środowisku wiejskim. (Health risk to mother and foetus occurring in the rural environment.) [AUT.] LUCYNA KAPKA, ARTUR WDOWIAK, LESZEK WDOWIAK. Med. Og. 2008 t. 14 nr 4, s. 433-442, bibliogr. rez. sum.

Zaproszenie do udziału w badaniu

Liczne doniesienia naukowe dowodzą, że stres oksydacyjny wpływa niekorzystnie na zdolności rozrodcze człowieka. Problematyka ta została doskonale zbadana w przypadku niepłodności męskiej.

Płodność kobiet jest mniej poznana w tym aspekcie. Dzięki finansowaniu przyznanemu przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, uzyskaliśmy możliwość przeprowadzenia badania, które może ocenić wpływ stresu oksydacyjnego na płodność kobiet.

Celem badania jest ocena wpływu potencjału oksydo-redukcyjnego (sORP) osocza krwi w fazie lutealnej (w okresie implantacji) na uzyskanie ciąży wśród par starających się o potomstwo. Badane będą także kobiety, które mają potwierdzoną płodność (nie stosujące aktualnie antykoncepcji hormonalnej). Moment implantacji zostanie wyznaczony na podstawie badania USG.

Udział w badaniu jest bezpłatny!

Zapraszam wszystkie zainteresowane Panie w wieku 20-40 z rozpoznaniem niepłodności, jak i te posiadające już potomstwo do udziału w badaniu. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o możliwości udziału w badaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Chęć udziału w badaniu przyjmujemy drogą mailową.

Osoby chętne do wzięcia udziału w badaniu, proszę o przesłanie swoich danych kontaktowych: telefon, mail oraz krótki opis swojego przypadku na maila sorp2024@gmail.com

Zwrotnie odeślę szczegółowe informacje o badaniu.

Gabinet ginekologiczno-położniczy
ovea lublin

Firma OVEA istnieje od 2002 r. Swoją działalność rozpoczęła jako indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska prof. dr hab. n. med Artura Wdowiaka.

Misją mieszczącego się w Lublinie (ul. Szczerbowskiego 5) gabinetu ginekologiczno-położniczego OVEA jest niesienie pomocy parom starającym się o potomstwo, a także opieka nad mamą — zarówno podczas ciąży, jak i po jej zakończeniu.

Problem braku potomstwa dotyka dziś prawie co piątej pary w wieku rozrodczym. W związku z tym niepłodność została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę społeczną. Przyczyny występowania niepłodności nie zostały w pełni poznane.

Uzyskanie ciąży i stan zdrowia dziecka zależy od jakości materiału genetycznego — zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Zachowania zdrowotne (używki, dieta, aktywność fizyczna) oraz czynniki środowiskowe (skażenie środowiska, ekspozycja na fale elektromagnetyczne) wpływają bezpośrednio na jakość nasienia, a także na jakość komórki jajowej kobiety. Czynniki te determinują zdolności rozrodcze par, a także przebieg ciąży i stan zdrowia noworodka.

Artur Wdowiak

W ramach Szóstej Edycji Plebiscytu ORŁY Medycyny, gabinet OVEA został zakwalifikowany do grona Laureatów

Zapraszamy na oficjalną stronę Międzynarodowego Naukowego Towarzystwa Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych

Serdecznie zapraszamy również na oficjalną stronę Międzynarodowego Naukowego Towarzystwa Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych (ang. International Scientific Association for the Support and Development of Medical Technologies).

Odnajdą tam Państwo szereg użytecznych informacji ze świata nauki, aktualnych wydarzeniach oraz wydawanych pozycjach spod znaku „European Journal of Medical Technologies”. Strona dostępna jest pod adresem www.medical-technologies.eu

isasdmt

NASZE SPECJALIZACJE

szkola_rodzenia
O przychodni

Pomagamy parom borykającym się z problemem niepłodności oraz kobietom z nawracającymi poronieniami...

hsg
Leczenie niepłodności

Problemy z uzyskaniem ciąży dotykają prawie co piątej pary w wieku rozrodczym w Polsce...

choroby_zakazne
Spec. chorób zakaźnych

Leczenie chorób infekcyjnych (infekcji bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych), leczenie...

specjalista_gin_pol
Personel

Kto najlepiej zajmie się swoimi pacjentkami..? Do kogo możesz umówić się na wizytę..?

Poniedziałek

14:00 - 20:00

Wtorek

14:00 - 20:00

Środa

14:00 - 20:00

Czwartek

NIECZYNNE

Piątek

17:00 - 21:00

Sobota

NIECZYNNE