Specjalistyczny

GABINET GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

z diagnostyką USG

Linki:

Spis publikacji:

 1. Acceptance of diagnostic and therapeutic methods by married couples treated due to infertility. [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, ARTUR WDOWIAK. J. Pre-Clin. Clin. Res. 2010 vol. 4 nr 2, s. 141-144, bibliogr.
 2. Aktywność dysmutazy nadtlenkowej w plazmie nasienia ludzkiego mężczyzn leczonych z powodu niepłodności. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ JAKIEL. W: XXXVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz III Krajowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Międzyzdroje, 4-7 września 2002, s. 96.
 3. Aktywność fizyczna kobiet a układ rozrodczy. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. Med. Sport. 2003 vol. 19 nr 7/8, s. 297.
 4. Aktywność fizyczna kobiet a układ rozrodczy. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. W: Medycyna sportowa. Pod red. Marka Mędrasia, Warszawa 2004, Medsportpress, s. 387-392, bibliogr.
 5. Analiza jakości świadczeń zdrowotnych w opiece prenatalnej. (Analysis of quality of prenatal healthcare.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, KRZYSZTOF WIKTOR, HENRYK WIKTOR. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 3, s. 301-303, bibliogr. sum.
 6. Analiza poziomu wiedzy studentów odnośnie chorób przenoszonych drogą płciową. (Evaluation of students knowledge about sexually transmitted diseases (STD).) [AUT.] GRZEGORZ BAKALCZUK, MAGDALENA BĄK, ARTUR WDOWIAK, MAGDALENA LEWICKA, SZYMON BAKALCZUK. Prz. Seksuol. 2011 t. 7 z. 3, s. 17-22, bibliogr. sum.
 7. Analiza strategiczna Centrum Leczenia Niepłodności. [AUT.] MAŁGORZATA CZERNICHOWSKA, KRYSTIAN KOTIUSZKO, ARTUR WDOWIAK, LESZEK WDOWIAK. Zdr. Publ. 2005 t. 115 nr 4, s. 651-655, bibliogr. [u aut.]
 8. Aspekty besplodia na fone nauki rimsko-katoličeskoj cerkvi. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, J. DIATCZYK. W: Reformuvanniâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 236-286, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 9. Biofizyczne własności śluzu szyjkowego po stymulacji owulacji cytrynianem klomifenu i ludzkimi gonadotropinami menopauzalnymi. (Biophysical characteristics of cervical mucus after stimulation of ovulation by clomiphene citrate and HMG.) [AUT.] ARTUR MROCZKOWSKI, ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, GRZEGORZ BAKALCZUK, GRZEGORZ JAKIEL. Ginekol. Pol. 2001 t. 72 nr 12a, s. 1329-1333, bibliogr.
 10. Depresja i zaburzenia lękowe w okresie ciąży. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, J. MORYLOWSKA-TOPOLSKA. W: Reformuvanniâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 286-290, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 11. Edukacja seksualna, rodzina i prokreacja w Polsce. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 353-356, bibliogr., L'vìv 2011, Lridu Nadu
 12. Elektroejakulacja i inseminacje domaciczne jako metoda rozwiązująca problem prokreacji mężczyzn z uszkodzeniami odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ JAKIEL. W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Red. nauk. Irena D. Karwat. T. 2, Lublin 2002, Liber, s. 318-322, bibliogr.
 13. Elektroejakulacja i inseminacje domaciczne jako metoda rozwiązująca problem prokreacji mężczyzn z uszkodzeniami odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ JAKIEL. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce. Puławy, 6-7 czerwca 2002. [Streszcz.], s. 182.
 14. Epidemiologia chorób przenoszonych drogą płciową w Polsce i na świecie. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 346-353, bibliogr. poz. 24., L'vìv 2011, Lridu Nadu
 15. Evaluation of influence of health behaviors in women on self-estimation of incidence of depression. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, J. MORYLOWSKA-TOPOLSKA, A[NNA] URBAŃSKA. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 295-302, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 16. Evaluation of influence of male hormonal therapy on self-estimation of patients health condition. [AUT.] S. BAKALCZUK, G. BAKALCZUK, A[RTUR] WDOWIAK, A. MROCZKOWSKI, G[RZEGORZ] JAKIEL. W: Second Asian ISSAM Meeting on the Aging Male. Aging on the male - hot topics of the New Century. Taipei, 6th-9th March, 2003. Abstr. , [b. pag.] O3-07.
 17. Evaluation of superoxide dismutase activity in the human seminal plasma as male infertility marker. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, G[RZEGORZ] BAKALCZUK, A. MROCZKOWSKI, G[RZEGORZ] JAKIEL. W: 2nd European Congress of Andrology. Malmö, September 19-22, 2002. Abstr, s. 79.
 18. Evaluation of the effect of using mobile phones on male fertility. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, LESZEK WDOWIAK, HENRYK WIKTOR. Ann. Agric. Environ. Med. 2007 vol. 14 nr 1, s. 169-172, bibliogr.
 19. Factors determining the choice of a health centre for surgical treatment. (Determinanty wyboru ośrodka leczenia operacyjnego.) [AUT.] CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, ARTUR WDOWIAK, ANNA B. PILEWSKA-KOZAK, KINGA SYTY, JUSTYNA BARLIK, GRZEGORZ JAKIEL. Zdr. Publ. 2009 t. 119 nr 4, s. 383-386, bibliogr. streszcz.
 20. Family conditions and the degree of depression in women after childbirth. (Sytuacja rodzinna a poziom depresji u kobiet w połogu.) [AUT.] MAGDALENA LEWICKA, EWA HUMENIUK, HENRYK WIKTOR, ARTUR WDOWIAK, KRZYSZTOF WIKTOR. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 1, s. 448.
 21. Family conditions and the degree of postpartum depression in women after childbirth. [AUT.] M[AGDALENA] LEWICKA, E[WA] HUMENIUK, H[ENRYK] WIKTOR, A[RTUR] WDOWIAK, K. WIKTOR. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 1], Lublin 2007, Akad. Med., s. 342-345, bibliogr.
 22. Health behaviours in women treated for infertility and their influence on the incidence of depression. (Zachowania zdrowotne u kobiet leczonych z powodu niepłodności i ich wpływ na występowanie depresji.) [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, ARTUR WDOWIAK, ANNA URBAŃSKA. Zdr. Publ. 2010 t. 120 nr 2, s, 112-117, bibliogr. streszcz.
 23. Hypogonadyzm hypogonadotropowy u młodych mężczyzn - diagnoza i leczenie. (Young male patients with hypogonadotropic hypognadism - diagnosis and treatment.) [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, S[ZYMON] BAKALCZUK, G[RZEGORZ] BAKALCZUK, A. MROCZKOWSKI, G[RZEGORZ] JAKIEL. Endokrynol. Pol. 2002 t. 53 z. 3 supl. 1, s. 38-39.
 24. Hypogonadyzm hypogonadotropowy u młodych mężczyzn - diagnoza i leczenie. (Young male patients with hypogonadotropic hypogonadism - diagnosis and treatment.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, GRZEGORZ BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ JAKIEL. Endokrynol. Pediatr. 2003 t. 2 nr 4, s. 43-46, bibliogr. sum.
 25. Influence of eiaculates combined of males with moderate oligozoospermia on number of pregnacies after intrauterine insemination (IUI). [AUT.] A. MROCZKOWSKI, A[RTUR] WDOWIAK, G[RZEGORZ] BAKALCZUK, S[ZYMON] BAKALCZUK, P[AWEŁ] WIECZOREK, G[RZEGORZ] JAKIEL. W: 2nd European Congress of Andrology. Malmö, September 19-22, 2002. Abstr, s. 78.
 26. Lęk i depresja u kobiet leczonych z powodu niepłodności. (Anxiety and depression in women cured due to infertility.) [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ BAKALCZUK, SZYMON BAKALCZUK. Prz. Menopauz. 2010 R. 9 nr 6, s. 414-418, bibliogr. sum.
 27. Maternal passive smoking during pregnancy and neonatal health. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, HENRYK WIKTOR, LESZEK WDOWIAK. Ann. Agric. Environ. Med. 2009 vol. 16 nr 2, s. 309-312, bibliogr.
 28. Niepożądany wpływ intensywnego uprawiania sportu na układ rozrodczy kobiet. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. Med. Sport. 2003 vol. 19 nr 7/8, s. 297-298.
 29. Niepożądany wpływ intensywnego uprawiania sportu na układ rozrodczy kobiet. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. W: Medycyna sportowa. Pod red. Marka Mędrasia, Warszawa 2004, Medsportpress, s. 393-396, bibliogr.
 30. Ocena potrzeb członków rodzin poddanych terapii niepłodności. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, EDYTA WDOWIAK, HENRYK WIKTOR. Ann. UMCS Sect. D 2005 vol. 60 suppl. 16 nr 6, s. 181-184, bibliogr.
 31. Ocena wpływu leczenia niepłodności na wybrane zachowania zdrowotne. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, J. MORYLOWSKA-TOPOLSKA. W: Reformuvanniâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 290-295, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 32. Ocena wpływu leczonej niepłodności na zachowania zdrowotne mężczyzn [AUT.] ARTUR WDOWIAK, ANNA PIERZCHAŁA, EDYTA WDOWIAK, GRZEGORZ JAKIEL. W: VII Konferencja Naukowa Sekcji Andrologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kazimierz Dolny n/ Wisłą, [10-12 maja] 2001. Progr. i streszcz. Lublin 2001, s. 33.
 33. Ocena wpływu terapii hormonalnej mężczyzn na samoocenę ich stanu zdrowia. (Evaluation of influence of male hormonal therapy on self estimation of patients health condition.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ BAKALCZUK, GRZEGORZ JAKIEL. Prz. Menopauz. 2002 R. 1 nr 4, s. 59-63, bibliogr. poz. 22, sum.
 34. Ocena wpływu wczesnego uruchamiania pacjentów po zabiegach operacyjnych na samoocenę ich stanu zdrowia. (Estimation of influence of early activation of patients after surgical procedures on self-rating their health condition.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ BAKALCZUK, GRZEGORZ JAKIEL. Ann. UMCS Sect. D 2002 vol. 57 supl. 11, s. 467-473, bibliogr. sum.
 35. Oczekiwania małżonków odnośnie porodu rodzinnego. (Expectations of married couples about family labour.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, MAGDALENA LEWICKA, GRZEGORZ BAKALCZUK, MAGDALENA BĄK, SZYMON BAKALCZUK, HENRYK WIKTOR. Med. Og. 2010 t. 16 nr 3, s. 323-330, bibliogr. sum. rez.
 36. Opinie i obawy kobiet odnośnie porodu zależnie od przygotowania w szkole rodzenia. (Women's expectactions and opinions regarding childbirth and their participation in birth preparation courses.) [AUT.] ELŻBIETA WALENTYN, ANNA WIKTOR, ARTUR WDOWIAK, BARTŁOMIEJ WAWRZYCKI, MARIA BOŻENA WAWRZYCKA, HENRYK WIKTOR. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 3, s. 279-282, bibliogr. sum.
 37. Opinie kobiet odnośnie przyczyn korzystania z porad lekarza ginekologa. (Women’s opinions concerning the reasons for using gynecologist’s advice.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, MAGDALENA BĄK, MAGDALENA LEWICKA, KATARZYNA KANADYS, GRZEGORZ BAKALCZUK. Med. Og. Nauki Zdr. 2011 t. 17 nr 2, s. 71-74, bibliogr. sum.
 38. Orzecznictwo lekarskie. [AUT.] EWA WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA, ARTUR WDOWIAK. W: Zdrowie Publiczne. Podręcznik. Pod red. Macieja Latalskiego, Lublin 1999, Akad. Med. w Lublinie, s. 285-303, bibliogr.
 39. Powikłania cukrzycy u podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 1997 t. 32, s. 366-371, bibliogr.
 40. Problemy psychologiczne w niepłodności. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Psychologia w położnictwie i ginekologii. Red. nauk. Marta Makara-Studzińska, Grażyna Iwanowicz-Palus, Warszawa 2009, Wydaw. Lek. PZWL, s. 137-153, bibliogr. poz. 24.
 41. Program pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej w Polsce. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 356-362, bibliogr., L'vìv 2011, Lridu Nadu
 42. Promocìa zdorov'â âk element nacìonal'noï programi "Zdorov'â" v deržavnomu upravlinni ohoronoû zdorov'â. [AUT.] LESZEK WDOWIAK, JULIA DIATCZYK, LUCYNA KAPKA, ARTUR WDOWIAK. W: Materìali Naukovo-Praktičnoï Konferencìï za Mìžnarodnoû Učastû: Demokratične vrâduvannâ v konteksti global'nih viklikìv ta krizovih situacìj. L'vìv, 3 kvìtnâ 2009. Č. 1, s. 497-500, bibliogr., L'vìv 2009, L. NAPA LRIDU, ISBN: 978-966-8687-51-8
 43. Przemoc w związkach intymnych - kobieta jako ofiara i sprawczyni przemocy. [AUT.] M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, ARTUR WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 362-366, bibliogr., L'vìv 2011, Lridu Nadu
 44. Przyrost masy ciała w ciąży a wybrane elementy oceny stanu noworodka. (Women’s body mass increase during pregnancy and selected elements of newborn status evaluation.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, KATARZYNA KANADYS, MAGDALENA LEWICKA, GRZEGORZ BAKALCZUK, MAGDALENA BĄK. Probl. Hig. Epidemiol. 2011 t. 92 nr 2, s. 281-286, bibliogr. sum.
 45. Relacje pomiędzy socjalno-ekonomicznym statusem ludności w wieku produkcyjnym a stanem zdrowia w programach prewencji rentowej [AUT.] KRZYSZTOF WŁOCH, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 2001 nr 34, s. 16-19, bibliogr. poz. 21
 46. Stan zdrowia podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na chorobę wrzodową i cukrzycę. [AUT.] B[ARBARA] BRODALKO, A[RTUR] WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 1997 t. 31, s. 102-106, bibliogr.
 47. Środki ochrony roślin jako środowiskowy czynnik zagrożenia zdrowia dzieci zamieszkałych na obszarach wiejskich. (Pesticides as an environmental health risk factor in children living in agricultural areas.) [AUT.] LUCYNA KONOPKA, LESZEK WDOWIAK, WALDEMAR A. TURSKI, ARTUR WDOWIAK, IRENA WOŹNICA. Med. Środ. 2009 vol. 12 nr 2, s. 100-105, bibliogr.poz. 23, sum.
 48. The evaluation of women's knowledge pertaining to viral etiopathogenetic factors of cervical cancer of the uterus in women. (Ocena wiedzy kobiet odnośnie wirusowych czynników etiopatogenetycznych raka szyjki macicy.) [AUT.] HENRYK WIKTOR, MAGDALENA LEWICKA, MAGDALENA BĄK, KATARZYNA KANADYS, KRZYSZTOF WIKTOR, PIOTR PRZYBYLSKI, ARTUR WDOWIAK. W: Wellness as a goal of health promotion and health education. Pr. zbior. pod red. Józefa Bergiera, Lublin 2008, NeuroCentrum, s. 279-287, bibliogr. streszcz.
 49. The role of age, environmental and occupational factors on semen density. [AUT.] CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, ARTUR WDOWIAK, ANNA B. PILEWSKA-KOZAK, KINGA SYTY, GRZEGORZ JAKIEL. Ann. Agric. Environ. Med. 2011 vol. 18 nr 2, s. 437-440, bibliogr. poz. 29.
 50. Uwarunkowania niektórych zachowań zdrowotnych a tan zdrowia podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na cukrzycę. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 1997 t. 32, s. 505-507, bibliogr.
 51. Wiedza na temat leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy dwóch grup podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na chorobę wrzodową badanych w 1992 i 1997 roku. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 2001 nr 33, s. 33-37, bibliogr.
 52. Wiedza na temat objawów towarzyszących chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy i badań koniecznych w leczeniu tej choroby 2 grup podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na chorobę wrzodową badanych w 1992 i 1997 roku. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 2001 nr 33, s. 29-32, bibliogr.
 53. Wpływ telefonów komórkowych na przebieg ciąży. (The influence of cellular phones on pregnancy development.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, ANNA WIKTOR, HENRYK WIKTOR. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 2, s. 197-199, bibliogr. sum.
 54. Wpływ terapii hormonalnej na poziom depresji i jakość życia kobiet w wieku okołomenopauzalnym, zamieszkujących tereny wiejskie. (The effect of hormone therapy on the level of depression and quality of life in women in perimenopausal age, living in the countryside.) [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ BAKALCZUK, SZYMON BAKALCZUK. Prz. Menopauz. 2009 R. 8 nr 5, s. 284-289, bibliogr.
 55. Wpływ wybranych zachowań zdrowotnych na męską płodność w aspekcie markerów równowagi układu oksydoredukcyjnego plazmy nasienia. (Influence of selected health behaviour on male fertility in the aspect of equilibrium markers of sperm plasma oxidoreductive system.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ JAKIEL. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 1, s. 42-45, bibliogr. poz. 21, sum.
 56. Zagrożenia zdrowia matki oraz płodu występujące w środowisku wiejskim. (Health risk to mother and foetus occurring in the rural environment.) [AUT.] LUCYNA KAPKA, ARTUR WDOWIAK, LESZEK WDOWIAK. Med. Og. 2008 t. 14 nr 4, s. 433-442, bibliogr. rez. sum.
 57. Acceptance of diagnostic and therapeutic methods by married couples treated due to infertility. [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, ARTUR WDOWIAK. J. Pre-Clin. Clin. Res. 2010 vol. 4 nr 2, s. 141-144, bibliogr.
 58. Aktywność dysmutazy nadtlenkowej w plazmie nasienia ludzkiego mężczyzn leczonych z powodu niepłodności. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ JAKIEL. W: XXXVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików oraz III Krajowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Międzyzdroje, 4-7 września 2002, s. 96.
 59. Aktywność fizyczna kobiet a układ rozrodczy. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. Med. Sport. 2003 vol. 19 nr 7/8, s. 297.
 60. Aktywność fizyczna kobiet a układ rozrodczy. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. W: Medycyna sportowa. Pod red. Marka Mędrasia, Warszawa 2004, Medsportpress, s. 387-392, bibliogr.
 61. Analiza jakości świadczeń zdrowotnych w opiece prenatalnej. (Analysis of quality of prenatal healthcare.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, KRZYSZTOF WIKTOR, HENRYK WIKTOR. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 3, s. 301-303, bibliogr. sum.
 62. Analiza poziomu wiedzy studentów odnośnie chorób przenoszonych drogą płciową. (Evaluation of students knowledge about sexually transmitted diseases (STD).) [AUT.] GRZEGORZ BAKALCZUK, MAGDALENA BĄK, ARTUR WDOWIAK, MAGDALENA LEWICKA, SZYMON BAKALCZUK. Prz. Seksuol. 2011 t. 7 z. 3, s. 17-22, bibliogr. sum.
 63. Analiza strategiczna Centrum Leczenia Niepłodności. [AUT.] MAŁGORZATA CZERNICHOWSKA, KRYSTIAN KOTIUSZKO, ARTUR WDOWIAK, LESZEK WDOWIAK. Zdr. Publ. 2005 t. 115 nr 4, s. 651-655, bibliogr. [u aut.]
 64. Aspekty besplodia na fone nauki rimsko-katoličeskoj cerkvi. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, J. DIATCZYK. W: Reformuvanniâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 236-286, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 65. Biofizyczne własności śluzu szyjkowego po stymulacji owulacji cytrynianem klomifenu i ludzkimi gonadotropinami menopauzalnymi. (Biophysical characteristics of cervical mucus after stimulation of ovulation by clomiphene citrate and HMG.) [AUT.] ARTUR MROCZKOWSKI, ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, GRZEGORZ BAKALCZUK, GRZEGORZ JAKIEL. Ginekol. Pol. 2001 t. 72 nr 12a, s. 1329-1333, bibliogr.
 66. Depresja i zaburzenia lękowe w okresie ciąży. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, J. MORYLOWSKA-TOPOLSKA. W: Reformuvanniâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 286-290, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 67. Edukacja seksualna, rodzina i prokreacja w Polsce. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 353-356, bibliogr., L'vìv 2011, Lridu Nadu 12. Elektroejakulacja i inseminacje domaciczne jako metoda rozwiązująca problem prokreacji mężczyzn z uszkodzeniami odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ JAKIEL. W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Red. nauk. Irena D. Karwat. T. 2, Lublin 2002, Liber, s. 318-322, bibliogr.
 68. Elektroejakulacja i inseminacje domaciczne jako metoda rozwiązująca problem prokreacji mężczyzn z uszkodzeniami odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ JAKIEL. W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce. Puławy, 6-7 czerwca 2002. [Streszcz.], s. 182.
 69. Epidemiologia chorób przenoszonych drogą płciową w Polsce i na świecie. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 346-353, bibliogr. poz. 24., L'vìv 2011, Lridu Nadu
 70. Evaluation of influence of health behaviors in women on self-estimation of incidence of depression. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, J. MORYLOWSKA-TOPOLSKA, A[NNA] URBAŃSKA. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 295-302, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 71. Evaluation of influence of male hormonal therapy on self-estimation of patients health condition. [AUT.] S. BAKALCZUK, G. BAKALCZUK, A[RTUR] WDOWIAK, A. MROCZKOWSKI, G[RZEGORZ] JAKIEL. W: Second Asian ISSAM Meeting on the Aging Male. Aging on the male - hot topics of the New Century. Taipei, 6th-9th March, 2003. Abstr. , [b. pag.] O3-07. 17. Evaluation of superoxide dismutase activity in the human seminal plasma as male infertility marker. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, G[RZEGORZ] BAKALCZUK, A. MROCZKOWSKI, G[RZEGORZ] JAKIEL. W: 2nd European Congress of Andrology. Malmö, September 19-22, 2002. Abstr, s. 79.
 72. Evaluation of the effect of using mobile phones on male fertility. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, LESZEK WDOWIAK, HENRYK WIKTOR. Ann. Agric. Environ. Med. 2007 vol. 14 nr 1, s. 169-172, bibliogr.
 73. Factors determining the choice of a health centre for surgical treatment. (Determinanty wyboru ośrodka leczenia operacyjnego.) [AUT.] CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, ARTUR WDOWIAK, ANNA B. PILEWSKA-KOZAK, KINGA SYTY, JUSTYNA BARLIK, GRZEGORZ JAKIEL. Zdr. Publ. 2009 t. 119 nr 4, s. 383-386, bibliogr. streszcz.
 74. Family conditions and the degree of depression in women after childbirth. (Sytuacja rodzinna a poziom depresji u kobiet w połogu.) [AUT.] MAGDALENA LEWICKA, EWA HUMENIUK, HENRYK WIKTOR, ARTUR WDOWIAK, KRZYSZTOF WIKTOR. W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 26-28 kwietnia 2007. [Streszcz.] T. 1, s. 448.
 75. Family conditions and the degree of postpartum depression in women after childbirth. [AUT.] M[AGDALENA] LEWICKA, E[WA] HUMENIUK, H[ENRYK] WIKTOR, A[RTUR] WDOWIAK, K. WIKTOR. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. nauk. Adam Kaczor, Andrzej Borzęcki, Maria Iskra. [T. 1], Lublin 2007, Akad. Med., s. 342-345, bibliogr.
 76. Health behaviours in women treated for infertility and their influence on the incidence of depression. (Zachowania zdrowotne u kobiet leczonych z powodu niepłodności i ich wpływ na występowanie depresji.) [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, ARTUR WDOWIAK, ANNA URBAŃSKA. Zdr. Publ. 2010 t. 120 nr 2, s, 112-117, bibliogr. streszcz.
 77. Hypogonadyzm hypogonadotropowy u młodych mężczyzn - diagnoza i leczenie. (Young male patients with hypogonadotropic hypognadism - diagnosis and treatment.) [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, S[ZYMON] BAKALCZUK, G[RZEGORZ] BAKALCZUK, A. MROCZKOWSKI, G[RZEGORZ] JAKIEL. Endokrynol. Pol. 2002 t. 53 z. 3 supl. 1, s. 38-39.
 78. Hypogonadyzm hypogonadotropowy u młodych mężczyzn - diagnoza i leczenie. (Young male patients with hypogonadotropic hypogonadism - diagnosis and treatment.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, GRZEGORZ BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ JAKIEL. Endokrynol. Pediatr. 2003 t. 2 nr 4, s. 43-46, bibliogr. sum.
 79. Influence of eiaculates combined of males with moderate oligozoospermia on number of pregnacies after intrauterine insemination (IUI). [AUT.] A. MROCZKOWSKI, A[RTUR] WDOWIAK, G[RZEGORZ] BAKALCZUK, S[ZYMON] BAKALCZUK, P[AWEŁ] WIECZOREK, G[RZEGORZ] JAKIEL. W: 2nd European Congress of Andrology. Malmö, September 19-22, 2002. Abstr, s. 78.
 80. Lęk i depresja u kobiet leczonych z powodu niepłodności. (Anxiety and depression in women cured due to infertility.) [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, JUSTYNA MORYLOWSKA-TOPOLSKA, ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ BAKALCZUK, SZYMON BAKALCZUK. Prz. Menopauz. 2010 R. 9 nr 6, s. 414-418, bibliogr. sum.
 81. Maternal passive smoking during pregnancy and neonatal health. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, HENRYK WIKTOR, LESZEK WDOWIAK. Ann. Agric. Environ. Med. 2009 vol. 16 nr 2, s. 309-312, bibliogr.
 82. Niepożądany wpływ intensywnego uprawiania sportu na układ rozrodczy kobiet. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. Med. Sport. 2003 vol. 19 nr 7/8, s. 297-298.
 83. Niepożądany wpływ intensywnego uprawiania sportu na układ rozrodczy kobiet. [AUT.] GRZEGORZ JAKIEL, ARTUR WDOWIAK. W: Medycyna sportowa. Pod red. Marka Mędrasia, Warszawa 2004, Medsportpress, s. 393-396, bibliogr.
 84. Ocena potrzeb członków rodzin poddanych terapii niepłodności. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, EDYTA WDOWIAK, HENRYK WIKTOR. Ann. UMCS Sect. D 2005 vol. 60 suppl. 16 nr 6, s. 181-184, bibliogr.
 85. Ocena wpływu leczenia niepłodności na wybrane zachowania zdrowotne. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK, M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, J. MORYLOWSKA-TOPOLSKA. W: Reformuvanniâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 22 žobtiâ 2010. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 290-295, bibliogr., L'vìv 2010, Lridu Nadu, ISBN: 978-966-8687-81-5.
 86. Ocena wpływu leczonej niepłodności na zachowania zdrowotne mężczyzn [AUT.] ARTUR WDOWIAK, ANNA PIERZCHAŁA, EDYTA WDOWIAK, GRZEGORZ JAKIEL. W: VII Konferencja Naukowa Sekcji Andrologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Kazimierz Dolny n/ Wisłą, [10-12 maja] 2001. Progr. i streszcz. Lublin 2001, s. 33.
 87. Ocena wpływu terapii hormonalnej mężczyzn na samoocenę ich stanu zdrowia. (Evaluation of influence of male hormonal therapy on self estimation of patients health condition.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ BAKALCZUK, GRZEGORZ JAKIEL. Prz. Menopauz. 2002 R. 1 nr 4, s. 59-63, bibliogr. poz. 22, sum.
 88. Ocena wpływu wczesnego uruchamiania pacjentów po zabiegach operacyjnych na samoocenę ich stanu zdrowia. (Estimation of influence of early activation of patients after surgical procedures on self-rating their health condition.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, SZYMON BAKALCZUK, ARTUR MROCZKOWSKI, GRZEGORZ BAKALCZUK, GRZEGORZ JAKIEL. Ann. UMCS Sect. D 2002 vol. 57 supl. 11, s. 467-473, bibliogr. sum.
 89. Oczekiwania małżonków odnośnie porodu rodzinnego. (Expectations of married couples about family labour.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, MAGDALENA LEWICKA, GRZEGORZ BAKALCZUK, MAGDALENA BĄK, SZYMON BAKALCZUK, HENRYK WIKTOR. Med. Og. 2010 t. 16 nr 3, s. 323-330, bibliogr. sum. rez.
 90. Opinie i obawy kobiet odnośnie porodu zależnie od przygotowania w szkole rodzenia. (Women's expectactions and opinions regarding childbirth and their participation in birth preparation courses.) [AUT.] ELŻBIETA WALENTYN, ANNA WIKTOR, ARTUR WDOWIAK, BARTŁOMIEJ WAWRZYCKI, MARIA BOŻENA WAWRZYCKA, HENRYK WIKTOR. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 3, s. 279-282, bibliogr. sum.
 91. Opinie kobiet odnośnie przyczyn korzystania z porad lekarza ginekologa. (Women’s opinions concerning the reasons for using gynecologist’s advice.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, MAGDALENA BĄK, MAGDALENA LEWICKA, KATARZYNA KANADYS, GRZEGORZ BAKALCZUK. Med. Og. Nauki Zdr. 2011 t. 17 nr 2, s. 71-74, bibliogr. sum.
 92. Orzecznictwo lekarskie. [AUT.] EWA WARCHOŁ-SŁAWIŃSKA, ARTUR WDOWIAK. W: Zdrowie Publiczne. Podręcznik. Pod red. Macieja Latalskiego, Lublin 1999, Akad. Med. w Lublinie, s. 285-303, bibliogr.
 93. Powikłania cukrzycy u podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 1997 t. 32, s. 366-371, bibliogr.
 94. Problemy psychologiczne w niepłodności. [AUT.] ARTUR WDOWIAK, MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA. W: Psychologia w położnictwie i ginekologii. Red. nauk. Marta Makara-Studzińska, Grażyna Iwanowicz-Palus, Warszawa 2009, Wydaw. Lek. PZWL, s. 137-153, bibliogr. poz. 24.
 95. Program pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej w Polsce. [AUT.] A[RTUR] WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 356-362, bibliogr., L'vìv 2011, Lridu Nadu
 96. Promocìa zdorov'â âk element nacìonal'noï programi "Zdorov'â" v deržavnomu upravlinni ohoronoû zdorov'â. [AUT.] LESZEK WDOWIAK, JULIA DIATCZYK, LUCYNA KAPKA, ARTUR WDOWIAK. W: Materìali Naukovo-Praktičnoï Konferencìï za Mìžnarodnoû Učastû: Demokratične vrâduvannâ v konteksti global'nih viklikìv ta krizovih situacìj. L'vìv, 3 kvìtnâ 2009. Č. 1, s. 497-500, bibliogr., L'vìv 2009, L. NAPA LRIDU, ISBN: 978-966-8687-51-8
 97. Przemoc w związkach intymnych - kobieta jako ofiara i sprawczyni przemocy. [AUT.] M[ARTA] MAKARA-STUDZIŃSKA, ARTUR WDOWIAK. W: Reformuvannâ sistemi deržavnogo upravlinnâ ta deržavnoϊ službi: teorija i praktika. Materìali naukovo-praktičnoϊ konferencvìϊ za mìžnarodnoû učastû. L'vìv, 8 kvímnâ 2011. Č. 2. Za nauk. red. V.C. Zagorc'kovo, A.B. Linenceva, s. 362-366, bibliogr., L'vìv 2011, Lridu Nadu
 98. Przyrost masy ciała w ciąży a wybrane elementy oceny stanu noworodka. (Women’s body mass increase during pregnancy and selected elements of newborn status evaluation.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, KATARZYNA KANADYS, MAGDALENA LEWICKA, GRZEGORZ BAKALCZUK, MAGDALENA BĄK. Probl. Hig. Epidemiol. 2011 t. 92 nr 2, s. 281-286, bibliogr. sum.
 99. Relacje pomiędzy socjalno-ekonomicznym statusem ludności w wieku produkcyjnym a stanem zdrowia w programach prewencji rentowej [AUT.] KRZYSZTOF WŁOCH, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 2001 nr 34, s. 16-19, bibliogr. poz. 21
 100. Stan zdrowia podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na chorobę wrzodową i cukrzycę. [AUT.] B[ARBARA] BRODALKO, A[RTUR] WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 1997 t. 31, s. 102-106, bibliogr.
 101. Środki ochrony roślin jako środowiskowy czynnik zagrożenia zdrowia dzieci zamieszkałych na obszarach wiejskich. (Pesticides as an environmental health risk factor in children living in agricultural areas.) [AUT.] LUCYNA KONOPKA, LESZEK WDOWIAK, WALDEMAR A. TURSKI, ARTUR WDOWIAK, IRENA WOŹNICA. Med. Środ. 2009 vol. 12 nr 2, s. 100-105, bibliogr.poz. 23, sum.
 102. The evaluation of women's knowledge pertaining to viral etiopathogenetic factors of cervical cancer of the uterus in women. (Ocena wiedzy kobiet odnośnie wirusowych czynników etiopatogenetycznych raka szyjki macicy.) [AUT.] HENRYK WIKTOR, MAGDALENA LEWICKA, MAGDALENA BĄK, KATARZYNA KANADYS, KRZYSZTOF WIKTOR, PIOTR PRZYBYLSKI, ARTUR WDOWIAK. W: Wellness as a goal of health promotion and health education. Pr. zbior. pod red. Józefa Bergiera, Lublin 2008, NeuroCentrum, s. 279-287, bibliogr. streszcz.
 103. The role of age, environmental and occupational factors on semen density. [AUT.] CELINA ŁEPECKA-KLUSEK, ARTUR WDOWIAK, ANNA B. PILEWSKA-KOZAK, KINGA SYTY, GRZEGORZ JAKIEL. Ann. Agric. Environ. Med. 2011 vol. 18 nr 2, s. 437-440, bibliogr. poz. 29.
 104. Uwarunkowania niektórych zachowań zdrowotnych a tan zdrowia podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na cukrzycę. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 1997 t. 32, s. 505-507, bibliogr.
 105. Wiedza na temat leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy dwóch grup podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na chorobę wrzodową badanych w 1992 i 1997 roku. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 2001 nr 33, s. 33-37, bibliogr.
 106. Wiedza na temat objawów towarzyszących chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy i badań koniecznych w leczeniu tej choroby 2 grup podopiecznych kolejowej służby zdrowia miasta Lublina chorych na chorobę wrzodową badanych w 1992 i 1997 roku. [AUT.] BARBARA BRODALKO, ARTUR WDOWIAK. Probl. Med. Społ. 2001 nr 33, s. 29-32, bibliogr.
 107. Wpływ telefonów komórkowych na przebieg ciąży. (The influence of cellular phones on pregnancy development.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, ANNA WIKTOR, HENRYK WIKTOR. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 2, s. 197-199, bibliogr. sum.
 108. Wpływ terapii hormonalnej na poziom depresji i jakość życia kobiet w wieku okołomenopauzalnym, zamieszkujących tereny wiejskie. (The effect of hormone therapy on the level of depression and quality of life in women in perimenopausal age, living in the countryside.) [AUT.] MARTA MAKARA-STUDZIŃSKA, ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ BAKALCZUK, SZYMON BAKALCZUK. Prz. Menopauz. 2009 R. 8 nr 5, s. 284-289, bibliogr.
 109. Wpływ wybranych zachowań zdrowotnych na męską płodność w aspekcie markerów równowagi układu oksydoredukcyjnego plazmy nasienia. (Influence of selected health behaviour on male fertility in the aspect of equilibrium markers of sperm plasma oxidoreductive system.) [AUT.] ARTUR WDOWIAK, GRZEGORZ JAKIEL. Zdr. Publ. 2004 t. 114 nr 1, s. 42-45, bibliogr. poz. 21, sum.
 110. Zagrożenia zdrowia matki oraz płodu występujące w środowisku wiejskim. (Health risk to mother and foetus occurring in the rural environment.) [AUT.] LUCYNA KAPKA, ARTUR WDOWIAK, LESZEK WDOWIAK. Med. Og. 2008 t. 14 nr 4, s. 433-442, bibliogr. rez. sum.